Нөхцөл ба нөхцөл

Вэб сайтын нөхцөл дараах байдалтай байна. "Мэдэгдэл гаргагч", "та" болон "хэрэглэгч" гэсэн нэр томъёоны хэрэглээ нь энэ вэб сайтыг ашиглан цахим виз мэдүүлэхийг тэсэн ядан хүлээж буй цахим виз мэдүүлэгчдийг шууд хэлнэ. "Бид", "бидний", "энэ вэб сайт", "бид" гэсэн нэр томъёог хэлдэг www.evisaprime.com Вэбсайтыг ашигласнаар та уншсан зүйлээ хүлээн зөвшөөрч, вэбсайтын нөхцөл, болзлыг зөвшөөрч байна. Нөхцөл, болзлыг хүлээн зөвшөөрөх нь манай вэбсайтад нэвтэрч, манай үйлчилгээг ашиглахад зайлшгүй шаардлагатай. Бид тантай харилцах харилцаа итгэлцэл дээр суурилдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь чухал бөгөөд бид хүн бүрийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалахыг эрхэмлэдэг.

Хувийн мэдээлэл

Доор дурдсан мэдээлэл буюу өгөгдөл нь тухайн вэб сайтын хамгаалалттай мэдээллийн санд хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл болж бүртгэгдсэн болно.

 • Хувийн мэдээлэл
 • Паспорттой холбоотой мэдээлэл
 • Аялалын мэдээлэл
 • Ажил мэргэжлийн дэлгэрэнгүй
 • утасны дугаар
 • И-мэйл 
 • Дэмжих баримт бичиг
 • Байнгын хаяг
 • Cookies
 • IP хаяг
Бид таны төлбөрийн / картын мэдээллийг хадгалахгүй, хадгалахгүй. Үүнийг төлбөрийн гарцаар найдвартай, шууд зохицуулдаг.

Аливаа хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг дараахь зүйлээс бусад тохиолдолд байгууллагаас гадуурх гуравдагч этгээдтэй хуваалцахгүй гэдэгт та итгэлтэй байж болно.

 • Хэрэглэгч мэдээллийг дамжуулах зөвшөөрлийг тодорхой өгсөн тохиолдолд
 • Вэбсайтыг хадгалах, удирдах шаардлагатай үед
 • Мэдээллийг хуулийн дагуу эсвэл хууль ёсны дагуу шаардах үед
 • Хувийн мэдээллийг ялгаварлан гадуурхах боломжгүйгээр мэдэгдэх үед
 • Компани нэмэлт тусламж эсвэл боловсруулалт хийхийн тулд мэдээллийг ашиглах шаардлагатай үед

Вэбсайт нь ямар нэгэн төөрөгдүүлсэн мэдээлэл, өгөгдөлд хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд манай нууцлалын журмын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай Нууцлалын бодлогоос авна уу.

Вэбсайт ашиглалтын эзэмшил

Энэ вэб сайт нь хувийн байгууллага бөгөөд түүний бүх мэдээлэл, агуулга нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бөгөөд хувийн байгууллагад харьяалагддаг. Ямар ч тохиолдолд вэбсайт нь холбогдох төрийн байгууллагатай холбоогүй болно. Энэхүү вэбсайтын үйлчилгээ нь зөвхөн хувийн хэрэгцээнд зориулагдсан болно. Энэ вэб сайтад нэвтэрч байгаа хэрэглэгчид ашиг олохын тулд энэ вэбсайтын аль нэг бүрэлдэхүүн хэсгийг татаж авах, хуулах, дахин ашиглах, өөрчлөхийг зөвлөдөггүй. Энэ вэбсайт дахь бүх өгөгдөл, мэдээлэл, контент нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан.

Хориглох

Доорх удирдамж, дүрэм журам нь энэ вэб сайтын бүх хэрэглэгчдэд хамаарах бөгөөд үүнийг дагаж мөрдөх ёстой.

 • Хэрэглэгч энэ вэб сайт, бусад гишүүд, гуравдагч этгээдийг доромжилсон, доромжилсон сэтгэгдлийг нийтлэх ёсгүй.
 • Хэрэглэгч олон нийт, ёс суртахууныг гутаан доромжилсон аливаа мэдээлэл, контентыг нийтлэх, хуулбарлах, хуваалцахыг хориглоно.
 • Хэрэглэгч нь вэбсайтын эрх, оюуны өмчийг зөрчсөн аливаа үйл ажиллагаанд оролцохыг хориглоно.
 • Хэрэглэгч нь гэмт хэргийн болон бусад хууль бус үйл ажиллагаа явуулах эрхгүй.

Хэрэглэгч манай үйлчилгээг ашиглах явцад дээр дурдсан журмын аль нэгийг зөрчиж гуравдагч этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд хариуцлага хүлээх бөгөөд холбогдох бүх зардлыг төлөх ёстой. Ийм нөхцөлд бид хэрэглэгчийн үйлдлийн төлөө хариуцлага хүлээхгүй. Бид нөхцөл, болзлыг зөрчсөн аливаа хэрэглэгчийг хуулийн дагуу арга хэмжээ авах эрхтэй.

 

Цахим визний өргөдлийг цуцлах эсвэл зөвшөөрөхгүй байх

Нөхцөл, болзлын дагуу өргөдөл гаргагч нь дараахь үйл ажиллагаанд оролцохыг хориглоно.

Өргөдөл гаргагч үүнийг зөвшөөрөхгүй

 • Хуурамч хувийн мэдээллийг оруулах эсвэл оруулах
 • Цахим визний бүртгэлийн явцад шаардлагатай мэдээллийг нуух эсвэл устгах
 • Цахим виз мэдүүлэх явцад заавал оруулах шаардлагатай мэдээллийг үл тоомсорлох, устгах, өөрчлөх

Хэрэв хэрэглэгч дээр дурдсан үйл ажиллагаанд оролцсон бол бид тэдний бүртгэлээс татгалзах, хүлээгдэж буй визний мэдүүлгээс татгалзах, хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл эсвэл дансыг вэб сайтаас устгах эрхтэй. Өргөдөл гаргагчийн цахим визний мэдүүлгийг зөвшөөрсөн ч бид тухайн хэрэглэгчийн бүртгэл эсвэл мэдээллийг вэб сайтаас устгах эрхтэй хэвээр байна.

 

Олон тооны цахим виз мэдүүлэх

Та цахим виз, виз эсвэл ETA авах хүсэлтээ бусад вэб сайтад өгсөн байж магадгүй, үүнээс татгалзаж магадгүй, эсвэл таны манайд мэдүүлсэн цахим виз татгалзаж болзошгүй тул бид ийм татгалзсан хариуцлагыг хүлээхгүй. Манай буцаан олголтын бодлогын дагуу зардлыг ямар ч тохиолдолд буцаан олгохгүй.

 

Манай үйлчилгээний талаар

АНЭУ-д байрладаг манай компани онлайн өргөдлийн үйлчилгээг санал болгож байна.

Манай үйлчилгээнд дараахь зүйлс орно.

 • Цахим виз хүссэн гадаадын иргэдэд цахим виз мэдүүлэх үйл явцыг хөнгөвчлөх.
 • Манай агентууд таныг төрийн холбогдох байгууллагаас цахим виз буюу цахим аялалын зөвшөөрөл авахад туслах бөгөөд дараа нь бид шийдвэрээ танд мэдэгдэх болно.
 • Өргөдлийн маягтыг бөглөх, мэдээлэлтэй танилцах, зөв ​​бичгийн болон дүрмийн алдаа, үнэн зөв гэх мэт мэдээллийг шалгах зэрэгт тусалж манай үйлчилгээг өргөжүүлнэ.
 • Шаардлагатай бол бид таны хүсэлтийг боловсруулах нэмэлт мэдээллийг авахын тулд холбоо барих дугаар эсвэл имэйлээр холбогдож болно.

Манай вэбсайтад өгсөн онлайн өргөдлийн маягтыг бөглөсний дараа бид үүнийг хянаж, шаардлагатай бол шаардлагатай өөрчлөлтийг хийх болно. Үүний дараа манай үйлчилгээний төлбөрийн хүсэлтийн маягт гарч ирнэ. Мэргэжлийн үнэлгээний дараа таны визний хүсэлтийн маягтыг холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлнэ. Ер нь визний мэдүүлгийг 72 цагийн дотор боловсруулж батлуулдаг. Гэсэн хэдий ч буруу, төөрөгдүүлсэн эсвэл дутуу мэдээлэл зэргээс шалтгаалан өргөдөл гаргах үйл явц хойшлогдож магадгүй юм.

 Манай үйлчилгээнд дараахь зүйлс хамаарахгүй.

 • Эцсийн шийдвэрийг Засгийн газрын холбогдох байгууллага хариуцдаг тул цахим визийг баталгаажуулах баталгаатай
 • Төрийн эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хугацаанаас гадуур зөвшөөрөл олгох 

Үйлчилгээг түр түдгэлзүүлэх

Вэбсайтыг түр зогсооход хүргэж болзошгүй хүчин зүйлсийг доор харуулав.

 • Системийн засвар үйлчилгээ
 • Сайтын үйл ажиллагаанд саад учруулж буй байгалийн гамшиг, эсэргүүцэл, програм хангамжийн шинэчлэлт гэх мэт
 • Гэнэтийн гал түймэр эсвэл цахилгаан тасрах
 • Удирдлагын системд гарсан өөрчлөлт, вэб сайтын шинэчлэлт, техникийн хүндрэл зэрэг нь үйлчилгээг түр зогсоох зайлшгүй шаардлагатай болж байна.

Ийм нөхцөлд хэрэглэгчид вэб сайтыг түр түдгэлзүүлэх талаар урьдчилан мэдэгдэх болно. Түдгэлзүүлснээс үүдэн гарч болзошгүй хохирол, хохирлыг хэрэглэгчид хариуцахгүй.

 

Хариуцлагаас чөлөөлөх

Манай үйлчилгээ нь өргөдөл гаргагчийн цахим визний өргөдлийн маягтын мэдээлэл эсвэл өгөгдлийг шалгах, шалгах, түүнийг илгээхээр хязгаарлагддаг. Цахим визний өргөдлийг хүлээн зөвшөөрөх, татгалзсан хариуцлагыг бид хүлээхгүй. Эцсийн шийдвэрийг холбогдох Цагаачлалын албанаас гаргана. Хэрэв төөрөгдүүлсэн, буруу, хангалтгүй мэдээллийн улмаас өргөдлийг цуцалсан эсвэл татгалзсан бол вэбсайт болон түүний насын аль нь ч хариуцлага хүлээхгүй.

 

Төрөл бүрийн

Шаардлагатай бол бид энэ вэб сайтын ерөнхий нөхцөл, агуулгыг өөрчлөх, нэмэх, устгах, өөрчлөх эрхийг ямар ч үед хадгална. Аливаа ийм өөрчлөлт, өөрчлөлт шууд хүчин төгөлдөр болно. Энэ вэб сайтад хандсанаар та энэ вэб сайтын дүрэм журам, заавар, хязгаарлалтыг хүлээн зөвшөөрч, дагаж мөрдөж, энэ вэб сайтын агуулга, нөхцөл, болзлыг шалгах бүрэн хариуцлагыг хүлээнэ.

 

Холбогдох хууль ба харьяалал

Энд заасан нөхцөл, болзлыг АНЭУ-ын хуулиар зохицуулна. Бүх талууд хуулийн дагуу шүүх ажиллагаа явуулах магадлалын хувьд ижил харьяалалд хамрагдана.

 

Цагаачлалын зөвлөгөө биш

Бид цахим визний өргөдлийн маягтыг бөглөхөд тусламж санал болгодог бөгөөд манай үйлчилгээ аль ч улсад цагаачлалтай холбоотой зөвлөгөө өгөхөөс чөлөөлөгддөг.

Энэ вэб сайтыг ашигласнаар та бидэнд зөвшөөрөл олгож байна таны өмнөөс ажиллана. Бид цагаачлалтай холбоотой асуудлаар зөвлөгөө өгдөггүй.