Kouman pou mwen renouvle oswa pwolonje eTA Kanada mwen an?

Kouman pou mwen renouvle oswa pwolonje eTA Kanada mwen an?

Pou antre Kanada, ou dwe genyen yon eTA Canada, ki rele tou a Otorizasyon pou vwayaj elektwonik Kanadyen. Eksepte pou moun ki gen paspò ameriken, tout sitwayen ki pa gen viza dwe genyen yon eTA Kanadyen.

eTA Kanadyen an valab pou senk ane antou, kòmanse nan dat apwobasyon an oswa, si paspò a ekspire an premye, dat apwobasyon an.

Lè lè a rive, sitwayen ki elijib ak yon dispans viza sou entènèt otorize pou Kanada yo souvan mande si yo eTA Kanada ka renouvle oswa pwolonje ak kijan pou kontinye.

Èske yon renouvèlman eTA Kanadyen posib?

Pou youn nan rezon sa yo, sitwayen etranje ki soti nan nasyon rekonèt ka chwazi renouvle eTA Kanadyen yo:

eTA Kanadyen ki ekspire: eTA Kanada te apwouve plis pase senk ane apre li te bay li.

Paspò ekspire: Malgre paspò etranje a deja ekspire oswa li dwe fè sa nan senk ane kap vini yo, eTA Kanada toujou valab.

Renonse sitwayènte: Etranje a te abandone sitwayènte eTA Kanada te bay okòmansman an epi kounye a li genyen yon nouvo paspò ki soti nan yon lòt nasyon.

Nan chak nan sikonstans ki pi ba yo, yo konseye yon metòd yon ti jan diferan pou moun ki gen paspò etranje ki kalifye yo reprann antre nan Kanada.

Paspò valab pandan Kanada eTA ekspire

Vwayajè a ka mete paspò valab yo nan yon nouvo aplikasyon eTA si paspò yo toujou valab nan moman aplikasyon an. eTA Kanada, sou lòt men an, konekte nimerik ak paspò yon sitwayen.

Anvan ou mande yon ekstansyon eTA Kanada, yo sijere moun nan renouvle paspò yo an premye si paspò yo toujou gen yon gwo kantite validite ki rete nan li. Ou dwe aplike pou yon nouvo eTA Kanada apre yo fin akòde nouvo paspò ou ki valab.

Pandan ke Kanada eTA a toujou aktif, paspò a ekspire

Sitwayen ki gen paspò hte ekspire pandan 5 ane a tèm ke eTA Canada te premye apwouve dwe aplike pou nouvo paspò an premye si yo toujou nan fenèt sa a.

Moun ki gen paspò yo mete ekspire anvan an Validite senk ane eTA Kanada peryòd ka vle renouvle yo bonè.

Ou pa bezwen tann jiskaske paspò ou ye kounye a ekspire. Sepandan, dapre jan pwosedi pou bay paspò a pran tan nan pifò peyi yo, li konseye pou soumèt yon nouvo demann paspò bay otorite peyi w kèk mwa anvan paspò aktyèl la ekspire.

Anile paspò ki lye ak Canada eTA akòz renonse a nan sitwayènte

Moun ki fèk resevwa yon nouvo nasyonalite epi k ap vwayaje sou yon paspò diferan de paspò yo te genyen lè yo te premye aplike pou yon eTA dwe ranpli yon nouvo aplikasyon pou yon eVisa Kanadyen.

Ansyen paspò ki lye ak eTA Kanada yo pa t ap valab ankò si etranje a ta oblije abandone nasyonalite yo an favè nouvo sitwayènte yo.

Si paspò ki soti nan nasyonalite ansyen sitwayen an ekspire, yo ta dwe jwenn yon nouvo otorizasyon lè w soumèt paspò aktyèl la. Nan ka sa a, moun ki gen paspò yo rekòmande pou yo konsilte lis sitwayen Kanadyen ki elijib pou eTA pou detèmine nouvo nasyonalite yo.

Èske ETA Kanadyen mwen an ka pwolonje anvan li ekspire?

Menm si li oswa paspò a poko ekspire, kounye a vizitè yo pa gen pèmisyon pou pwolonje yon eTA Kanada pa Otorite fwontyè Kanadyen yo.

Ou dwe fè yon nouvo aplikasyon si yon vwayajè vle pwolonje eTA Kanada anvan li ekspire.

Kouman pou mwen mete ajou ETA sou entènèt mwen an?

Kounye a, pasaje etranje yo pral bezwen soumèt yon nouvo aplikasyon pou yon otorizasyon pou vwayaj elektwonik Kanadyen pou yo kapab renouvle eTA yo.

Erezman, pwosesis la sou entènèt se senp epi rapid. Aplikasyon eTA a anjeneral apwouve nan mwens pase 24 èdtan ak jis pran kèk minit nan pi plis.

Ki pri pou renouvle yon ETA Kanadyen?

Pri pou renouvle ETA Kanada se menm ak pri pou w aplike pou yon eTA pou premye fwa. Sa a se akòz lefèt ke yon ekstansyon Kanada eTA pa disponib.

Vwayajè yo dwe reaplike pou renouvle eTA yo si otorizasyon vwayaj yo ekspire.

Kijan Pou Evite Resoumèt yon Aplikasyon eTA Kanada

Piske eTA Kanadyen an otorize pou yon senk ane konplè, moun ki kalifye k ap aplike sou Entènèt yo rekòmande pou pwodui yon paspò ki gen senk ane ki rete sou li anvan li ekspire.

Menmsi se pa yon nesesite fòmèl, fè sa ap ede sitwayen ki resevwa yon eTA Kanada pwofite li pou tout dire 5 ane yo. Si paspò sitwayen ki kalifye a ekspire pandan peryòd validite eTA a, sa ap garanti yo p ap pèdi eTA Kanadyen yo.